Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Проектът на закон транспонира изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с Четвъртия железопътен пакет през 2016 г.

" - Сигнатура 902-01-3


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: