Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ" - Сигнатура 48-254-01-26


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законопроектът предвижда създаването на нов чл. 3а от ЗОП и въвеждането на законово понятие за "инжинеринг", както и изисквания за допускане на строителство при условия на "инжинеринг". Предвижда се и разширяване на кръга на публикуваната обществена информация за заявки за рамкови споразумения и вътрешен конкурентен подбор.Вашият коментар:

Въведете кода: