Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Законопроектът предвижда разширяване на правомощията на Министъра на земеделието, храните и горите да променя със заповед сроковете за ловуване на някой видове дивеч в случай на епизоотия.

" - Сигнатура 954-01-59


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: