База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 554-01-14 23-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15183

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 554-01-10 22-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15178

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Гражданския процесуален кодекс 554-01-9 21-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15175

Остави коментар
Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията 554-01-8 16-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15174

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 554-01-6 15-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15172

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания 554-01-7 15-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15173

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 502-01-1 08-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15163

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 454-01-53 28-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15083/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца 454-01-49 20-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15075/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 454-01-46 19-11-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15072/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72