База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 554-01-25 06-02-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15211

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия 502-01-9 30-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15196

Остави коментар
проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия 554-01-16 28-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15193

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 554-01-15 27-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15190

Остави коментар
проект на Закон за тълкуване на чл. 22б, нов ДВ. бр. 109 от 2013 г., отм. ДВ. бр. 105 от 2014 г., от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 554-01-13 23-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15182

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 554-01-14 23-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15183

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи 554-01-10 22-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15178

Остави коментар
проект на Закон за изменение на Гражданския процесуален кодекс 554-01-9 21-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15175

Остави коментар
Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията 554-01-8 16-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15174

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 554-01-6 15-01-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15172

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72