Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Със законопроекта се предвижда допълването в определението за "тютюн за пушене (лула за цигари)" на минимална норма за тегловно съдържание повече от 0.65% глицерин. В Закона за гражданското въздухоплаване се предлага изменение с отпадането на нормативното изискване министърът на финансите да бъде съвносител в Министерския съвет на нормативния административен акт по чл.122 от закона уреждащ размера на таксите, реда и случаите, при които те се събират. Предвидени са още изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за достъп до обществена информация

" - Сигнатура 054-01-19


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: