Коментар по "Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане

Съществените промени в икономическите условия и в българското законодателство след 1990г. налагат подписването на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Създават се предпоставки и по-добри стимули за насърчаване и задълбочаване на двустранното икономическо сътрудничество между двете държави. Вземат се предвид актуални стандарти и концепции в областта на международното данъчно облагане и се цели създаването на по-ефективен механизъм за административно сътрудничество в данъчната област между двете страни.

" - Сигнатура 002-02-20


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: