База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие 354-01-72 30-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14642

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 354-01-70 29-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14640

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания 302-01-32 28-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14639

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 354-01-69 25-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14637

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 354-01-68 22-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14631

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 354-01-66 16-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14626

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 354-01-65 16-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14625

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 354-01-62 9-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14605/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за закрила и развитие на културата 302-01-25 4-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14603/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 354-01-61 1-10-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14600/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72