Коментар по "Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроекта се предвижда изграждането на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“ в Република България, чрез която информацията относно движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, ще бъде централизирана в една база данни. Осигурява се възможност за електронен обмен на данни във връзка с предоставяне на информация между правоимащите органи и лица, свързана със запорирани вещи. Предвижда се чрез информационната система „Национален регистър на запорите” Министерството на правосъдието да предоставя електронни административни услуги на всяко лице при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.

" - Сигнатура 102-01-7


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: