Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата

Законопректът предвижда да се въведе механизъм за подпомагане на предприятия от индустриални отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод, поради индиректните разходи за емисии на парникови газове в крайните цени на електрическата енергия.

" - Сигнатура 902-01-58


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: