Назад

Бизнес събитията от БТПП

Август


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с актуалните дискусии, свързани с хората с увреждания, БТПП се интересува за Вашето мнение като работодатели. Каним ви да участвате в допиването, като дадете мнение как да се доведе активното включване на хора...

Пълният текст

"Още по - евтина ще бъде Турската селскостопанска продукция. Те имат и предимството на това, че там сезонът започна малко по-рано, включително има плодове и зеленчуци, които по - рано узряват. Очаква се стоките, които се внасят от Турция,  да имат известен ръст заради по-...

Пълният текст

Димитър Угринов, до сега ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в гр. Ербил, Ирак посети БТПП и се срещна с председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов по повод края на мандата си. Угринов информира за резултатите от своята...

Пълният текст

Александър Димитров – председател на Фондация "Богария", по време на среща с Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП, представи поставените цели на Фондацията, насочени към търсене на пътища за обединяване на усилията на нацията за съхраняване на...

Пълният текст

Търговският регистър ще заработи отново поетапно от сряда, съобщиха от Агенцията по вписванията. Като прецедент и нещо недопустимо, определиха случващото се адвокати. Според Михаела Михайлова – юрист в Българската търговско-промишлена палата, проблемът е не само...

Пълният текст

От юни 2018 г. стартира нова версия на продуктовия каталог на GS1 България – БГ Баркод (www.bgbarcode.bg). Каталогът е отделен като самостоятелна платформа, а новият дизайн е изцяло ориентиран към потребителите. Всички функционалности на предходната версия, са запазени и към...

Пълният текст

По покана на БТПП се състоя среща между Жарин Величков, главен експерт-археолог в Националния институт за недвижимо културно наследство, и председателя на Палатата Цветан Симеонов. Двамата обсъдиха възможностите за облекчаване на изискванията към участниците в...

Пълният текст

Весела Лалова, новоназначен търговски съветник към посолството на България в Берн, Конфедерация Швейцария, се срещна с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Търговският съветник бе запознат с основните дейности и услуги, предоставяни от Палатата на български и...

Пълният текст

Министерството на икономиката и Българската търговско промишлена палата ще си партнират на принципа на публично-частното партньорство при изпращане на търговски аташета на България зад граница. За това се договориха заместник-министърът на икономиката Александър...

Пълният текст

В БТПП се проведе среща между председателя на Палатата Цветан Симеонов и Гоце Камчев, управител и основател на македонската търговска компания КАМ - http://www.kam-market.bg. През 2017 г. е отворила и първите си 6 магазина в София. Повод за срещата бе да се обсъдят възможности за...

Пълният текст

По време на работна среща с посланика на Индонезия в България Н. Пр. Сри Астари Расджид председателят на БТПП Цветан Симеонов обсъди двустранните икономически отношения между България и Индонезия. На срещата взеха участие и представители на посолството на Индонезия в...

Пълният текст

Българо-румънската търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на няколко предстоящи двустранни B2B бизнес срещи, които ще се проведат в област Банат, Западна Румъния. Бизнес мисиите са предназначени за компании, осъществяващи дейности в...

Пълният текст

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов. По време на разговора се обсъдиха въпроси за съвместната дейност между двете институции до края на годината. В хода на срещата се коментираха и въпроси от значение...

Пълният текст

БТПП започва записване за онлайн обучение на жени предприемачи и жени бизнес ангели. Обучителната платформа е изготвена в рамките на проект SEEWBAN - „South Eastern Europe Women Business Angels Network“, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът се стреми да...

Пълният текст

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата подкрепя иновативни български предприятия чрез предоставяне на услугата - „Оценка на иновационен капацитет на МСП” посредством метода IMP3rove. IMP3rove е метод, който задълбочено изучава иновационната...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата информира за подготовката на бизнес форум от голяма важност за многостранните отношения в рамките на инициативата „Три морета“, който ще се проведе в Букурещ на 17 – 18 септември тази година при домакинството на...

Пълният текст

Генералният директор на японско-българската асоциация за приятелство и културни връзки в Япония г-жа Акико Игая посети БТПП и се срещна със заместник-председателя на Палатата Георги Стоев. В срещата взе участие и Владимир Кънев, кореспондент за България на Японската...

Пълният текст

Проект SCOPE, финансиран по  приоритетна ос 1 „Предприемачество и иновации“ на Програма за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“, бе официално одобрен в края на миналата седмица от Съвместния секретариат в гр.Солун, Гърция. Проектът ще се...

Пълният текст

Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Венцеслава Янчовска, почетен генерален консул на Кралство Норвегия и мениджър на Иновция Норвегия. В срещата взеха участие и Мирияна Александрова, изпълнителен директор на Норвежко-българската бизнес група, както и...

Пълният текст

Председателят на Съвета по инвестиции към БТПП Владимир Томов посети Палатата и проведе среща с Цветан Симеонов. Целта на посещението бе да се представи дейността на Съвета от началото на годината досега и да се дискутират основните възможности на членовете на Съвета по...

Пълният текст

ЮлиНазад