Назад

Бизнес събитията от БТПП

Април


Българската търговско-промишлена палата  изразява своята подкрепа за законодателни инициативи, които ще съдействат за подобряване на условията за бизнес, особено в сегашната ситуация. В тази насока, запознавайки се с Проект на постановление на Министерския съвет за...

Пълният текст

В настоящите условия на извънредно положение и социална изолация, Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) представя богат набор от инструменти и платформи за онлайн преподаване и обучение. EPALE отбелязва, че онлайн преподаването изисква внимателно...

Пълният текст

GS1 България напомня на своите членове за възможността да използват капацитета на служителите по-ефективно, дори и на тези с отдалечено работно място, за да въведат качествена продуктова информация за своите продукти в електронния каталог БГ Баркод. Това ще...

Пълният текст

В началото на 2020 г. бе одобрен проект STRONG (Sustainable social policy ThROugh capacity strengtheniNG), финансиран по линия на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Проектът се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с NHO (Конфедерация на работодателите в Норвегия) и НББГ...

Пълният текст

"След месец, когато свърши това положение, няма да можете да влезете в ресторантите, кафенетата и дискотеките, и да си намерите място в хотелите на морето. Много бързо ще излезем от кризата. Това голямо плачене, дето го плачем сега, ми е много смешно". Това каза в...

Пълният текст

Бизнесът ще започне да завежда дела срещу държавната компания „Булгаргаз“, ако тя не върне надвзетите суми по новия договор с руското дружество „Газпром“. Това обясни пред Economic.bg зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата Красимир...

Пълният текст

Изх. № 29/04.04.2020 г. ДО Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ    ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,...

Пълният текст

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,           В Народното събрание бе внесен Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката със сигнатура 054-01-27/31.03.2020...

Пълният текст

Управлението на ситуацията с бежанците е чувствителна тема във всички държави-членки на ЕС, тъй като тя касае в различна степен европейските граждани в контекста на страх от тероризъм, безработица, икономическа несигурност. Предаването на положително послание за...

Пълният текст

    В изпълнение на функциите си да насърчава, да подпомага и окуражава бизнеса в България, БТПП работи за реализиране идеята да бъде представен в кинематографичен разказ живота на Иван Грозев – първият председател на Палатата, но също и революционер, близък на...

Пълният текст

Партньорският Консорциум по проект  MOVECO* взе единодушно решение да кандидатства в предстоящия конкурс REGIOSTARS 2020, в категорията „Кръгова икономика за зелена Европа“,  обявен от Програмния оператор. Предстоящият конкурс ще отличи проекти,  демонстриращи...

Пълният текст

Според френската застрахователна компания Euler Hermes глобалният икономически растеж през 2020 г. ще регистрира силно забавяне, достигайки само + 0,5% (+ 2,5% през 2019 г.). Успоредно с това международната търговия ще се свие тази година на -4,5%. В резултат на това рискът от...

Пълният текст

С приемането на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г....

Пълният текст

На първо четене ще бъде разгледан най-негативният вариант за Бюджет 2020, според който забавянето на икономиката ще е с 3%. "Не е толкова драматично. Сигурно ще стане, особено на отворена икономика като нашата. Но аз току-що преглеждах бизнес анкетите на Националния...

Пълният текст

Предвид наближаващия срок за влизането в сила на Регулация на ЕС 2017/745 – MDR (Medical Device Regulation), определен за май 2020 г., Координационната група за медицински изделия (MDCG), създадена съгласно член 103 от същия регламент, очерта план за действие в полза на заинтересуваните страни...

Пълният текст

Българската търговско-промишлена палата информира за събрана от италианските й партньори актуална база данни относно ограниченията на различните европейски граници, във връзка с ограничението на разпространението на COVID 19. Uniontrasporti, специализираната транспортна...

Пълният текст

В обръщение към търговските палати по света Джон Дентън, Генерален секретар на МТК – Париж, и Хамад Буамим, Председател на Световната федерация на камарите, призовават колеги, експерти и общественици да обърнат сериозно внимание на начина, по който сегашната пандемия...

Пълният текст

МартНазад