Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ" - Сигнатура 48-254-01-7


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законопроектът предлага промени във връзка с възможността на наемане на висококвалифицирани чужденци на българския пазар с т.нар. "Синя карта". Предлага се изменение на нормативната уредба с цел улесняване на кандидатстването за Синя карта и съкращаване на процедурите в различните администрации. Предлага се и създаването на списък с професии, които да отговарят на критерия за Синя карта.  Промените предвиждат още изменения и в Закона за чужденците в Република България, Закона за насърчаване на заетостта, Закона за българските лични документи и Закона за здравното осигуряване.Вашият коментар:

Въведете кода: