Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Една от основните цели на законопроекта е предприемане на действия за намаляване на административната тежест за задължените по закона лица, чрез отпадане на режима за утвърждаване на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Друга основна цел е приемането на ефективни, отчитащи спецификата на националната правна система, транспониращи мерки по отношение на лицата, упражняващи адвокатска дейност и др.

" - Сигнатура 954-01-30


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: