База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване 854-01-49 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78120/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта 854-01-50 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78121/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда 854-01-48 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78119/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-51 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78122/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост 854-01-52 13-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78123/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти 854-01-46 08-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78114/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди 854-01-47 08-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78116/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 802-01-21 04-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78108/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата 802-01-19 01-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78105/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 802-01-20 01-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78106/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72