Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ" - Сигнатура 48-254-01-3


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Със законопроекта се предлага премахването на събирането на удостоверения от лица заявители на услуги от административните структури и приравняването им със служебно събиране на информация, забрана за въвеждане с подзаконови актове на стикери и други документи, които предоставят данни, които са налични в регистри, улеснено заявяване на електронни административни услуги, чрез премахване на изискването за квалифициран електронен подпис за мнозинството от услуги, връчване на фишове, наказателни постановления и актове по електронен път, разширяване на обхвата и уреждане на сигурността на системата за електронно връчване. Със законопроекта се правят промени с цел централизираното управление на регистри, въвеждане на опрделения в др. закони и т.н.Вашият коментар:

Въведете кода: