Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за устройство на територията

Със законопроекта се дава възможност на общините да въведат критерии за извършване на редица дейности на територията на гробищни паркове. Цели се поддържането на реда в гробищните паркове, защитата на интересите на гражданите, създаването и прилагането на ясни правила за извършване на погребално-обредната дейност, както и пресичането на злоупотреби и нарушения

" - Сигнатура 054-01-12


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: