База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 717 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за допълнение на Закона за водите 554-01-119 18-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15443

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация 554-01-118 17-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15442

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация 554-01-115 12-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15434

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за счетоводството 554-01-112 10-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15429

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност 554-01-113 10-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15430

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 554-01-114 10-06-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15431

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пчеларството 554-01-108 29-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15413

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 554-01-104 28-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15408

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина 554-01-105 28-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15409

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 554-01-101 26-05-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15404

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72