Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Намаляването на сроковете за съхраняване на опасни и неопасни отпадъци от съответно 1 година и 3 години на 6 месеца; Въвеждането на съгласувателна процедура с кмета на съответната община, където ще се съхраняват или третират отпадъците при заявление за разрешително или регистрация; Замяна на режима на мълчаливо съгласие при заявяване на разрешение или регистрация с режима на мълчаливия отказ, както и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 154-01-36


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: