Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

Законопроектът предвижда промяна в чл. 1 от ЗОДОВ, с която да се разшири обхвата на закона и отговорността по повод причинените на гражданите и юридическите лица вреди за изпълнението (действието) на подзаконов нормативен акт, преди времето, в което е обявен за нищожен или отменен като незаконосъобразен.

" - Сигнатура 954-01-26


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: