Коментар по "Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Създаването на благоприятни условия за сътрудничество чрез предоставяне на облекчено данъчно третиране на доходите и печалбите на местните лица на двете държави. Ограничаването на възможностите за двойно данъчно облагане и насърчаването и укрепването на икономическо сътрудничество от взаимен интерес между двете държави

" - Сигнатура 902-02-35


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: