Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ" - Сигнатура 49-302-01-1


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законопроектът предвижда хармонизиране на българското законодателство с Директива 2019/1151 ЕС. Директивата допълва съществуващите правила в областта на дружественото право на Европейския съюз в насока използването на повече цифрови решения при регистрацията на клонове, съхраняване и обмен на информация и документи. Тези допълнения целят улесняването на дружествата и публичните органи, тъй като няма да се изисква няколкократен обмен на информация.

            Законопроектът предвижда допълване на някои от изискванията на директивата за предоставяне и получаване на безплатна информация чрез система за взаимно свързване на регистрите на вписаните обстоятелства и обявените актове относно клон на чуждестранен търговец в България, както и обстоятелства относно вписване и закриване на клон на българско дружество в друга държава-членка на ЕС. Българското законодателство изпълнява голяма част на изискванията от директивата, именно онлайн учредяване, онлайн подаване на документи и информация за дружествата, преобразуване в електронна форма на всички документи и информация, публичен достъп до всички документи, кратки срокове за регистрация, използване на средства за електронна идентификация, вписванията, заличаванията и обявяването на актове в търговски регистър се извършват изцяло в електронна среда и публичен достъп до електронни копия на документите и информацията.Вашият коментар:

Въведете кода: