Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН" - Сигнатура 48-254-01-10


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

С Проектът на закон за изменение и допълнение на търговския закон се предлага създаването на нов вид търговско дружество - Дружество с променлив капитал или ДПК. Предлага се новата форма на дружество да съчетава правни разпоредби на ООД и АД, с цел улесняване дейността на иновативни и ориентирани към растеж стартъп компании.  Вашият коментар:

Въведете кода: