Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ" - Сигнатура 47-254-01-81


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:

Законопроектът предвижда промени във връзка със свикването на Общите събрания на сдружения по реда на ЗЮЛНЦ. Измененията ще дадат  възможност за участие на членовете на Общото събрание на сдружения в провеждането на ОС чрез видеоконферетна връзка. Промените целят да се защитят правата на членовете на юридическите лица, като им се предостави възможност за участие в събранието с онлайн или друг вид конферетна връзка.Вашият коментар:

Въведете кода: