Коментар по "Законопроект за защита на търговската тайна <p> Проектът на Закон се налага поради необходимостта от приемането на мерки във връзка с опазването на правата на интелектуална собственост на етап създаване. Европейската комисия (ЕК) приема Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“, която изисква увеличаване на знанията и иновациите като водещи фактори за икономическия растеж на Европейския съюз (ЕС). В рамките на водещата Инициатива „Съюз за иновации“ през май 2011 г. ЕК приема и цялостна стратегия за осигуряване на правилно функциониращ вътрешен пазар за правата върху интелектуалната собственост. Според стратегията всеки патент и всеки дизайн или търговска марка започва като тайна. До получаването на дадено право върху интелектуална собственост дружествата е необходимо да разполагат с законен механизъм, с който да защитят правата си от кражба на ценна научноизследователска информация и знания.<p>" - Сигнатура 902-01-1


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: