Коментар по "Законопроект за публичните предприятия

Със законопроектът се цели да се създаде и хармонизира правна рамка, в която публичните предприятия ще осъществяват своята дейност и при която правилата за корпоративно управление и оповестяване ще бъдат еднакви за всички предприятия. Предложеният законопроект цели да въведе нови стандарти за управление на публичните предприятия.

" - Сигнатура 902-01-27


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: