Коментар по "Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Със законопроектa се предлага възможността за парични вземания, за които не е издаден изпълнителен лист или друг подлежащ на изпълнение акт, по искане на кредитора съдебният изпълнител да може да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. Цели се намаляването на съдебните производства и спестяването на разходи за гражданите и бизнеса

" - Сигнатура 054-01-67


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: