Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Прецизирането на наименованията на стратегическите документи, както и по-голяма яснота относно структурата, състава и функциите на регионалните съвети за развитие; По-ефективното координиране и сближаване на процесите на планиране на регионалното и пространствено развитие; Въвеждането на информационна платформа за целите на регионалната политика; Подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи за регионално развитие, както и намаляване на административната тежест и обем на събираната информация.

" - Сигнатура 002-01-1


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: