Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Целта на изготвения законопроект е да се подобри административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги, като се създаде правна възможност за лицата, придобили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър.

" - Сигнатура 902-01-11


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: