Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изграждането на нови структури за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво; Разработване на териториални планове за управление на мрежата, както и намаляването на административната тежест; Прецезиране на разпоредбите свързани с терминологията по отношение на защитените видове; Премахване на изискванията за предоставяне на документи, свързани с регистрацията на юридическите лица, както и други изменения

" - Сигнатура 002-01-12


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: