База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

С проектът се предлага разграничение между защитените специалности от професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда. По този начин се създава уредба и относно основни аспекти от практиката за осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на обучение).

802-01-26 16-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78174

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Законопректът предвижда законодателни мерки по изграждането и функционирането на електронна система за събиране на такси по платена пътна мрежа за изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 тона и на база за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона, както и др. свързани регулации.

854-01-69 12-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78172/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за концесиите

Законопроектът предвижда да не се възлагат концесии за дейността, услугите и обектите на търговските дружества, включени по списъка на чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

854-01-68 11-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78170/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Законопроектът предлага няколко основни изменения в досега действащата правна уредба с цел прецизиране на функциите на организаторите на спортни мероприятия, отговорника по сигурността на спортния обект и ръководителя по сигурността и безопасността на спортното предприятие и др.

854-01-67 06-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78166/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование

Законопроектът предвижда промени, които ще улеснят възможността за участие на "изявени специалисти от практиката" при обучението на студенти и докторанти и адаптиране на учебните курсове към практически познания.

854-01-66 06-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78165/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

С проектът се предвижда уреждане на нищожност при учредяване на ипотека от лице, което не е собственик към датата на учредяването й.

854-01-65 04-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78161

Остави коментар
Законопроект за личната помощ

Проектът на Закон има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне лица с увреждания да упражняват основните си права.

854-01-62 02-07-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78152

Остави коментар
Законопроект за съсловната организация и дейността на психолозите в Република България

Проектът предвижда създаването на Камара на психолозите, която ще бъде правоприемник на Дружеството на психолозите в България. Нормативно са заложени два вида членство в Камарата - задължително и доброволно, в зависимост от статута на упражняващите професията си психолози, приемането на етичен кодекс и санкционен режим.

854-01-61 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78147/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Законопроектът предвижда промяна на съотношението, при гласуване с "ДА", при което се приемат предложенията предмет на референдумите.

854-01-58 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78143/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предложените промени се предвижда въвеждането на дейността по дигитализация на културното наследство, като основна за министъра на културата функция по опазване на културното наследство. Дейността по дигитализация на културното наследство е свързана с документирането, опазването и популяризирането на културните ценности. Също така се цели преразглеждане на някои административни процедури, свързани с недвижимото културно наследство и тяхното прецизиране.

802-01-24 29-06-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78148

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72