Коментар по "ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Със законопроекта се предвижда възможността за обмен на информация между институциите, отговорни за администрирането на данни за лица на възраст от 16 до 65 години, с цел идентифициране по местоживеене, което ще позволи на бюрата по труда да осъществят контакт с икономически неактивните лица. Чрез обмена на информация се изпълняват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Предвижда се промяна в Закона за професионалното образование и обучение, касаеща изискванията за минималното образователно ниво за включване на лица над 16 години в обучение за придобиване на квалификация по професии за най-ниската - първа степен на професионална квалификация. Предлагат се и други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 46-154-01-17


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: