Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения

Проектът на Закон предвижда отмяна на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения, за да се създаде възможност Правителството да взема решение по отношение на статута на болница Лозенец.

" - Сигнатура 802-01-54


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: