База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 454-01-41 28-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14844

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон 454-01-40 27-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14841

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 454-01-38 25-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14839

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор 402-01-17 24-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14837

Остави коментар
Законопроект за проверка на имуществото и доходите на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и свързаните с тях лица 454-01-37 20-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14834

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи 402-01-16 13-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14815

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта 454-01-35 12-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14814

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата 402-01-15 11-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14812

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 454-01-34 11-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14813

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията 454-01-32 07-03-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14807

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72