База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 454-01-82 30-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14941/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 454-01-77 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14936/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за малките и средните предприятия 454-01-78 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14937/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма 454-01-79 27-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14938/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България 454-01-72 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14931/

Остави коментар
проект на Закон за тютюна и тютюневите изделия 454-01-73 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14932/

Остави коментар
проект на Закон за небанковите институции, предоставящи кредити на потребители 454-01-74 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14933/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 454-01-75 25-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14934/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители 454-01-70 24-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14928/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 454-01-71 24-06-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14929/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72