Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Подобряването на качеството на административната услуга „Регистриране на културни организации и институти“ чрез увеличаването на срока за отстраняване на нередовности на заявленията за вписване в регистъра на културните организации, регламентирането на основанията за вписване и заличаване, въвеждането на срок за административния орган за извършване на вписване или мотивиран отказ; Определянето на редът за извършване на наблюдение, анализ и оценка на дейността на културните институти чрез наредба на министъра на културата

" - Сигнатура 002-01-8


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: