Коментар по "Законопроект за допълнение на Закона за управление на отпадъците

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Поддържането на регистър, в който се съдържа информация за издадените нотификации за превоз на отпадъци от, за и през България, съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, както и въвеждането на изисквания за информацията, която следва да се съдържа в регистъра; Регламентирането на критерии за класифициране на инсталации за изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци; Въвеждането на дефиниция на понятието "възстановен продукт

" - Сигнатура 054-01-16


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: