База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата 454-01-1 21-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14739/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 402-01-5 13-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14737/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 402-01-1 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14733/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта 402-01-2 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14734/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците 402-01-3 09-01-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14735/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 354-01-99 19-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14723/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост 354-01-97 12-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14716

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства 302-01-51 12-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14719

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 354-01-92 09-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14710/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване 354-01-93 09-12-2013 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14711/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72