База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 554-01-83 29-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15363/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 554-01-84 29-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15364

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 502-01-32 28-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15361/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия 502-01-30 24-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15356/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците 502-01-31 24-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15357/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите 554-01-81 23-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15354/

Остави коментар
ЗИД на Кодекса на търговското корабоплаване Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване 553-19-23 22-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15353/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите 502-01-29 21-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15351/

Остави коментар
Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 554-01-77 09-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15339/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите 554-01-78 09-04-2015 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15340/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72