Как да стана член ?

ЗАЩО ДА ЧЛЕНУВАМ В БТПП?

Мисия
Българската търговско-промишлена палата е най-старата организация на свободните предприемачи в България, създадена през далечната 1895 г. Вече трети век Палатата подпомага, насърчава , представлява и защитава стопанските интереси на своите членове , предоставя им различни услуги, съдейства за европейската и международна интеграция на Р България. БТПП има ключова роля при определяне на националната политика в областта на икономиката и лобира по специални закони, защитавайки своите членове.

Визия
БТПП се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране и се стреми да установи етични взаимоотношения в бизнеса. Приоритети в дейността й са: устойчив икономически растеж, работа с европейските фондове, намаляване на регулаторните режими; привличане на браншовите организации (Съвет на БО) и регионалните палати/камари (Съвет на председателите) за постигане на по-добри условия за бизнес в страната; конструктивен диалог с правителството и местните органи на управление; постоянен контакт с фирмите за оказване на съдействие в пряката им дейност; развитие на електронната търговия и международните стандарти GS1 (GS1 България).

Членство в БТПП
В БТПП членуват над 52 000 фирми и повече от 100 браншови организации . БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати/камари. Услугите на Палатата се предоставят в цялата страна, чрез изградената национална мрежа на търговските палати/камари.

Членовете на Палатата са асоциирани, преки, почетни и чл.кореспонденти.

Членовете на Палатата ползват с предимство, безплатно и/или на преференциални цени услугите, предоставяни от БТПП, участват в организираните мероприятия, получават информация за дейността й, участват и инициират за обсъждане въпроси, засягащи дейността и интересите им и др.

Преките членове на БТПП участват и в Общото събрание на Палатата, в управлението й, в изпълнение на програмата и ползват специалните пакети от услуги, предвидени за тях: минимален, стандартен, разширен. Към таблицата на услугите - ТУК

Предимства от членството в БТПП:

 1. Присъединяване към общността на активните предприемачи – повече от 52 000, вписани в Единния доброволен регистър на Палататата;
 2. Достъп до всички авторитетни международни организации, в които членува БТПП;
 3. Установяване на нови партньорски отношения чрез участие в международни срещи, кръгли маси, делегации и др.;
 4. Повишаване на конкурентоспособността си, чрез въвеждане на стандарти GS1;
 5. Съдействие за позициониране на продуктите на международни пазари чрез GS1 България;
 6. Участие в проекти и проектни дейности, реализирани от нас;
 7. Получаване на квалифицирани консултации (БТПП-ЦПОПКФО);
 8. Повишаване на знанията и уменията, чрез участие в семинари, обучения и др.;
 9. Предлагане на оферти и използването им;
 10. Получаване на електронен подпис и информация за приложението му;
 11. Съдействие за участие на панаири и изложби у нас и в чужбина (Календар на панаирите и изложбите);
 12. Ежедневно получаване на информация за всички събития на БТПП – предстоящи и проведени;
 13. Навременна информация за практики на Арбитражния съд при БТПП по решаване на спорове.
 14. Възможност да предлагате нови услуги за предоставяне от БТПП, полезни за Вашия ежедневен бизнес

За да бъдете част от бизнеса в България и да имате добри контакти извън страната , заповядайте при нас и станете член на БТПП !

Информация за членство в БТПП можете да намeрите ТУК
 
 
За допълнителна информация
   З. Георгиева, директор
 тел.: (02) 8117 476
  факс: (02) 987 32 09
  Z.Georgieva@bcci.bg