База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 720 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта 454-01-29 29-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15031/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 454-01-30 29-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15032/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 454-01-31 29-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15033/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 402-01-1 28-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15021/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции 454-01-25 27-10-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15017/

Остави коментар
проект на Закон за космическата дейност 454-01-91 31-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14990/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките 454-01-90 30-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14989/

Остави коментар
проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация 402-01-36 28-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14987/

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти 402-01-34 23-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14970

Остави коментар
проект на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс 454-01-89 18-07-2014 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/14963

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72