Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предложените промени се предвижда въвеждането на дейността по дигитализация на културното наследство, като основна за министъра на културата функция по опазване на културното наследство. Дейността по дигитализация на културното наследство е свързана с документирането, опазването и популяризирането на културните ценности. Също така се цели преразглеждане на някои административни процедури, свързани с недвижимото културно наследство и тяхното прецизиране.

" - Сигнатура 802-01-24


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: