Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Изрично регламентиране на задължението на държавата да насърчава социалния диалог и двустранното сътрудничество между социалните партньори и целите, към които следва да се насочват усилията в тази област; Усъвършенстването на процедурата по разпростиране на сключените отраслови или браншови колективни трудови договори, като министърът на труда и социалната политика ще може да разпростира колективния трудов договор или отделни негови клаузи след изразено писмено съгласие от всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище; Регламентиране на процедурата по вписване на колективните трудови договори предвиждаща вписване в регистър в инспекцията по труда, в района на която е седалището на работодателя; Включване на тютюнопроизводителите в обхвата на лицата, които могат да наемат работници за един ден за извършване на краткотрайна селскостопанска работа; Със законопроекта се предвиждат и още редица други изменения и допълнения.

" - Сигнатура 002-01-32


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: