Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

С предложените промени се цели създаване на условия за демонополизация на пазара и установяване на ликвиден борсов пазар на природен газ, като се включат мерки за преодоляване на ниската ликвидност в настоящият момент. Също така се цели и създаване на конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ.

" - Сигнатура 954-01-43


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: