Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Законопроектът има за цел да създаде нормативна база, с която да се осигурят възможности за използване на технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг. Прецизират се и разпоредби в дял втори "а" - "Колективно управление на авторски или сродни на тях права" и др.

" - Сигнатура 902-01-9


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: