Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

С настоящия законопроект се предлагат изменения и допълнения, които отговарят на констатациите на Европейската комисия от процедура за нарушение № 2018/2284 за неизпълнение от страна на Република България на задълженията по някои разпоредби на Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации, касаещи общи въпроси, като приложно поле и определения. Въведени са разпоредби и от новата Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (Директива за пропорционалността). Определят се правила за оценки за пропорционалност, които да се извършват преди приемането на ново регулиране на професиите или изменението на съществуващото регулиране.

" - Сигнатура 102-01-5


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: