Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите

С проектът се предвижда уреждане на нищожност при учредяване на ипотека от лице, което не е собственик към датата на учредяването й.

" - Сигнатура 854-01-65


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: