Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата

Целта на законопроекта е намаляване на административната тежест за бизнеса и изпълнение на решение №704 на Министерски съвет от 2018 год. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

" - Сигнатура 902-01-40


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: