Коментар по "Законопроект за изменение на Закона за местните данъци и такси

Със закона се предлага отпадането на "детски ясли, детски кухни, детски градини" от приложното поле на чл.6, ал. 1, б. "в" от ЗМДТ, уреждащ събирането на местни такси от общините.

" - Сигнатура 46-154-01-2


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: