Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Регламентира се възможността подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради нарушение от страна на ползвателите на помощта на бенефициерите по мерките по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013г., което представлява основание за налагане на финансова корекция от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове да се установява с издаването на решение за налагане на финансова корекция. Създава се й правомощие на изпълнителният директор на ИАРА да издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на ДОПК.

" - Сигнатура 954-01-47


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: