База данни "Внесени законопроекти в НС, касаещи икономиката"


Уважаеми потребители, ако желаете да получавате информация относно внесените Законопроекти в Народното събрание – моля натиснете Абонамент ,
а за прекратяване на абонамент – моля натиснете Прекрати абонамент


Нормативни актове на Европейския съюз в процес на подготовка можете да видите ТУК.
    


Търси в заглавие: От: До: Изчисти
начало 01.10.2013 г.

Записи: 715 броя.


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Наименование на Законопроекта Сигн. No. Дата на подаване Линк
Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна 802-02-13 29-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78093/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 854-01-44 22-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78091/

Остави коментар
Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд 802-02-12 21-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78086/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда 802-01-16 21-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78085/

Остави коментар
Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси 854-01-42 18-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78081/

Остави коментар
Законопроект за Българската автомобилна камара 854-01-43 18-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78084/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето 854-01-38 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78076/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-41 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78079/

Остави коментар
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 854-01-39 11-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78077/

Остави коментар
ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси Обединен законопроект, изготвен на основата на приетите на първо гласуване. 853-11-8 10-05-2018 г.http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78072/

Остави коментар

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72