Коментар по "Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Със законопроекта се предвиждат следните основни промени: Организирането на лотарийни игри само и единствено от Държавно предприятие "Български спортен тотализатор", с изключение на томбола, бинго, кено и разновидностите им; Съвместното назначаване на органите на управление на ДП БСТ от министъра на младежта и спорта и министъра на финансите; Въвеждането на забрана за продажба на талони и други удостоверителни знаци, свързани с лотарийни игри, от търговските обекти намиращи си в близост до учебните заведения; Промяната в социално-икономическите условия в областта на физическото възпитание и спорта чрез увеличаването на средствата от дейността на ДП БСТ

" - Сигнатура 054-01-4


Назад

Вашите имена:
Вашият Е-Мейл:
Вашият коментар:

Въведете кода: